TEAM UP EXPERIENCE

Lego Serious Play

Xavier Plana Lego Serious Play
QUÈ ÉS LEGO
SERIOUS PLAY?
Una metodologia innovadora.
Dissenyada per a l’anàlisi i solució de desafiaments complexes.
Mitjançant el treball col·laboratiu.
Que fomenta el pensament creatiu.
I la implicació activa de tots els participants.
Utilitzant el JOC com a element catalitzador.
Quan utilitzar Lego Serious Play
REFLEXIONS ESTRATÈGIQUES
Alinear a les persones i equips amb una visió, missió, valors i objectius estratègics comuns.
XAVIERPLANA-SIMBOL-COLOR-01
GESTIÓ DE PROJECTES
Identificar i estructurar problemes i projectes complexos des de diferents punts de vista analitzant i definint escenaris de solució compartits.
XAVIERPLANA-SIMBOL-COLOR-01
GESTIÓ D’EQUIP I LIDERATGE
Potenciant treball col·laboratiu, la cohesió interna, el sentit d’inclusió, la corresponsabilitat, etc…
XAVIERPLANA-SIMBOL-COLOR-01
COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA
Millorar coordinacions i relacions entre departaments, clients, proveïdors, etc. i visualitzar l’organització en el seu entorn, mercat, aliats i proveïdors estratègics.
XAVIERPLANA-SIMBOL-COLOR
GESTIÓ DEL CANVI
Contrastar percepcions, paradigmes i models mentals en relació a entorns canviants.
XAVIERPLANA-SIMBOL-COLOR
FOMENTAR LA INNOVACIÓ
Desvetllar una nova perspectiva per estimular noves maneres de resoldre els reptes plantejats.
XAVIERPLANA-SIMBOL-COLOR
PERQUÈ LEGO
SERIOUS PLAY?
Perquè permet treballar sistemes complexes en base a la participació de tot un equip, a partir d’una metodologia emergent on es generen noves perspectives i enfocaments creatius, orientats a la solució.
Perquè permet que el 100% dels participants estiguin actius al 100% i interaccionin el 100% del temps, i que tots aportin al conjunt i escoltin als altres. Metodologia 100/100.
Xavier Plana Lego Serious Play