Xavier Plana Coaching

COACHING

Xavier Plana Coaching
Creo el marc emocional adequat per tal que la persona tingui un espai de confiança i contrast on pugui revisar les seves intencions i accions, i observar-se des de diferents perspectives perquè tingui una visió més holística de sí mateixa, i així desenvolupar totes les potencialitats per esdevenir la millor versió de sí mateix.
Treballo en l’ecosistema empresarial, de manera que tots els processos que facilito, ja siguin individuals o grupals, es donen en el marc d’una organització.​ ​
Faig processos de coaching vinculats amb aspectes diversos del dia a dia de les persones i les organitzacions, especialment en situacions de canvi, ja sigui per la pròpia evolució personal o de l’empresa, en promocions, fusions, integracions, modificació d’objectius, … en que calgui desenvolupar noves competències o habilitats
Xavier Plana Coaching