LA MEVA METODOLOGÍA FRUIT D’ANYS D’APRENENTATGE I EXPERIÈNCIA

PERSONES
La meva mirada envers les persones posa l’atenció en les potencialitats de qualsevol individu, enteses com a font inesgotable de recursos, amb una clara orientació al creixement i a la realització personal i professional. Així, l’objectiu fonamental de la meva feina, en la seva perspectiva individual, és doble:
  • Facilito espais de reflexió per tal que la persona pugui assolir una major consciència sobre si mateixa i tenir un accés més fàcil i ràpid als seus propis recursos interns.
  • Treballo en l’entrenament dels seus recursos externs. Totes aquelles habilitats i competències que l’ajudin a establir majors i millors relacions amb el seu entorn personal i professional.
El creixement personal dels membres d’una empresa és un avantatge competitiu diferenciador, i la base i garantia d’un creixement empresarial sostenible a llarg termini.
Xavier Plana
PERSONES
La meva mirada envers les persones posa l’atenció en les potencialitats de qualsevol individu, enteses com a font inesgotable de recursos, amb una clara orientació al creixement i a la realització personal i professional. Així, l’objectiu fonamental de la meva feina, en la seva perspectiva individual, és doble:
  • Facilito espais de reflexió per tal que la persona pugui assolir una major consciència sobre si mateixa i tenir un accés més fàcil i ràpid als seus propis recursos interns.
  • Treballo en l’entrenament dels seus recursos externs. Totes aquelles habilitats i competències que l’ajudin a establir majors i millors relacions amb el seu entorn personal i professional.
El creixement personal dels membres d’una empresa és un avantatge competitiu diferenciador, i la base i garantia d’un creixement empresarial sostenible a llarg termini.
Xavier Plana
Xavier Plana
ORGANITZACIONS
La meva mirada envers les organitzacions posa l’atenció en la complexitat multidimensional i multidireccional de les dinàmiques relacionals d’interessos i necessitats que es donen en una organització, enteses com un flux viu d’oportunitats, amb una clara orientació a la pròpia viabilitat i perdurabilitat.
D’aquesta manera la meva proposta d’intervenció, en la seva perspectiva organitzacional, posa l’èmfasi en la consecució de les finalitats i objectius de l’empresa, d’acord els seu sistema de valors i identitat corporativa.
Xavier Plana
ORGANITZACIONS
La meva mirada envers les organitzacions posa l’atenció en la complexitat multidimensional i multidireccional de les dinàmiques relacionals d’interessos i necessitats que es donen en una organització, enteses com un flux viu d’oportunitats, amb una clara orientació a la pròpia viabilitat i perdurabilitat.
D’aquesta manera la meva proposta d’intervenció, en la seva perspectiva organitzacional, posa l’èmfasi en la consecució de les finalitats i objectius de l’empresa, d’acord els seu sistema de valors i identitat corporativa.