Xavier Plana Coaching

CONSULTORIA

Reivindico una mirada apreciativa envers les persones i les organitzacions, fent una aposta clara i inequívoca pel paper de la persona com a eix central de qualsevol organització.
Xavier Plana Consultoria
Dinamitzo projectes d’acompanyament de processos de canvi organitzacional, orientats a ajudar a les empreses a concretar models de negoci rendibles econòmicament i sostenibles socialment.​ ​Els protagonistes i focus de les meves intervencions són les persones, les organitzacions i el seu encaix mutu, des d’una perspectiva humanista i sistèmica.
Treballo des d’una perspectiva sistèmica en la que poso al centre les persones i la manera com es relacionen entre sí i amb les finalitats corporatives de l’empresa.
Facilito la construcció d’una dinàmica organitzativa que integri la creació de valor econòmic amb l’agregació de valor humà, dues dimensions que es retroalimenten.

Programes de mentoring i reverse mentoring. La conversa com a mètode.

M’he especialitzat en empreses familiars, que necessitin o vulguin fer un traspàs o relleu generacional, ajudant-los a definir i executar una renovació organitzativa de manera que els canvis no generin incertesa en el mercat ni en els​ ​treballadors.
Considero un actiu bàsic de qualsevol organització la seva riquesa intergeneracional. Fomento que les diferents generacions que configuren el talent corporatiu s’escoltin i s’enriqueixin mútuament.