Xavier Plana Conferencies

CONFERÈNCIES

Faig xerrades temàtiques adreçades a diferents col·lectius empresarials, organitzacional o institucionals, que vulguin reflexionar sobre alguna qüestió d’interès relacionada amb el desenvolupament de les persones i dels equips.

Conferència

“LA GESTIÓ D’EQUIPS, UN ESPORT DE RISC”

Reflexiono sobre les dimensions més rellevants que incideixen en la gestió d’un equip, descrivint un itinerari que va des dels aspectes més externs relacionats amb l’entorn i els condicionants socials, culturals i organitzacional, fins a les variables més personals vinculades a les competències tècniques, les habilitats relacionals i els fluxos motivacionals.

Conferència

“ELS VIRUS MENTALS. REINICIAR EL SISTEMA”

A partir del paral·lelisme entre la ment humana i un ordinador, faig una reflexió al voltant de 10 aspectes que interfereixen i distorsionen el funcionament habitual d’una persona, tal com ho fa un virus amb un software. Tot seguit faig un repàs per 23 recursos que ens poden ajudar, a mode d’antivirus, a recuperar la funcionalitat del nostre sistema operatiu racional i emocional.

Conferència

“EMPODERAMENT PERSONAL “YES, I CAN”

Proposo una mirada apreciativa envers un mateix i convido a fer-se càrrec del repte de viure en primera persona, i a assumir amb plena consciència i responsabilitat el paper de guionista i actor principal de la pròpia vida, deixant de banda el victimisme, la queixa i el xantatge emocional.

Conferència

“LIDERATGES SÒLIDS EN TEMPS LÍQUIDS”

Exposo una reflexió sobre el lideratge en els escenaris actuals de gran volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat (VUCA). Comparteixo les variables claus per construir i sostenir un estil de lideratge consistent i flexible capaç d’adaptar-se i donar resposta, partint del seu caràcter efímer, atribuït i compartit.

Conferència

“EL RELLEU GENERACIONAL A L’EMPRESA FAMILIAR”

Xerrada temàtica sobre els aspectes a tenir en consideració en el moment d’un procés de relleu generacional en el marc de l’empresa familiar, que pivota sobre cinc eixos: la sobirania individual, el canvi personal de persones entre persones, el canvi cultural i d’estil relacional, l’ intercanvi d’expectatives, i l’ honestedat compartida.
*A banda d’aquestes conferències puc crear-ne específiques per a la teva empresa.
Pots contactar amb mi si estàs interessat en alguna conferència.

    He llegit i accepto la Política de Privacitat.
    He llegit i accepto l'enviament de la newsletter.

    Xavier Plana