Xavier Plana Formacio

FORMACIÓ

LEARNING BY DOING

La innovació constant en metodologies està al servei del procés d’aprenentatge.
Facilito accions formatives posant el focus en la practicitat i la utilitat, des de la perspectiva del participant.
Creo espais de confiança que permetin al participant experimentar vivencialment, de manera que pugui reflexionar críticament sobre els continguts i establir connexions amb la seva realitat personal i professional.​ ​
Parteixo d’un plantejament constructivista, en el que la dinàmica formativa és molt oberta i participativa.

EL MÈTODE

Combina tres tipus d’aprenentatge:

1

RACIONAL-COGNITIU

2

EMOCIONAL-VIVENCIAL

3

CO-APRENENTATGE

En primer lloc contextualitzo els temes amb una introducció conceptual que serveix de marc de referència (racionalcognitiu). Tot seguit, i mitjançant diferents tipus de dinàmiques, busco que la persona experimenti amb els continguts (emocional-vivencial), i finalment contrasto els propis aprenentatges amb els de la resta del grup, enriquint-los i consolidant-los (co-aprenentatge).

EL COMPROMÍS

Treballo sempre amb persones adultes i això, per a mi, té implicacions didàctiques. Jo sóc els responsable de la creació d’entorns que afavoreixin l’aprenentatge. El participant és el responsable del seu desenvolupament, el protagonista i actor principal de la seva formació.
Entenc la formació com un itinerari continu de desvetllament i descoberta, no com una activitat puntual i aïllada.

EL RESULTAT

Per tal de facilitar la transferència i aplicabilitat dels aprenentatges al lloc de treball, realitzo un pla personal d’acció (PPA), consistent en la identificació d’una sèrie d’àrees de millora i l’elaboració d’uns objectius específics al respecte.

POSSIBLES FORMACIONS

LIDERATGE

GESTIÓ D’EQUIPS

NEGOCIACIÓ

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

MOTIVACIÓ

COMUNICACIÓ

COMANDAMENTS

A banda d’aquestes formacions puc crear-ne d’específiques per la teva empresa.
Xavier Plana Formacions